Rolnictwo Zrównoważone

Rolnictwo Zrównoważone

rolnictwo ekologiczneRolnictwo to dział gospodarki narodowej mający na celu uzyskanie produktów roślinnych i zwierzęcych w wyniku uprawy ziemi oraz hodowli zwierząt. Zajęcia na kierunku prowadzą wybitni specjaliści, dlatego Rolnictwo na naszym Uniwersytecie należy do wiodących w kraju. Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eks-perci z firm związanych z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia wzbogacany jest zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS.

Ciągniki są od dziesiątek lat używane w wielu branżach. Współczesne rolnictwo nie mogłoby się bez nich obejść. Najczęściej produkowane są ciągniki na ropę lub paliwo biodiesel. Coraz rzadziej spotkać można ciągniki z silnikami benzynowymi, gazowymi czy naftowymi. Większością ciągników można holować kilkutonowe pojazdy. Oczywiście wszystko zależy od mocy silnika i liczby osi.

Wydatki na rolnictwo ekologiczne, rozwój wsi i rynki rolne łącznie z KRUS z budżetu państwa wyniosą w bieżącym roku niespełna 27 mld zł, jest to 6,8% wydatków finansowanych przez państwo. W porównaniu do 2017 r. są to wielkości 0,6 mld i 0,4% mniejsze. Tę pulę zasilą jeszcze środki unijne oraz środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, łącznie więc na polską wieś trafi prawie 49 mld zł.

Studia inżynierskie na kierunku rolnictwo trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Od kandydatów zamierzających się ubiegać się przyjęcie na kierunek rolnictwo oczekuje się dobrego opanowania programu szkoły średniej, z naciskiem na przedmioty przyrodnicze.

W części dotyczącej wydatków budżetowych na rolnictwo zaplanowano także realizację dziewięciu programów wieloletnich. Uwzględniono tutaj program realizowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego do produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", na który przewidziano 7,2 mln zł.rolnictwo ekstensywne

Czynnikiem wspomagającym produkcję rolną jest przemysł. Zdobycze nauki i techniki doprowadziły do zagospodarowania wielu obszarów, które mają niekorzystne warunki klimatyczne (sztuczne nawadnianie, produkcja "szklarniowa"). Praca ludzka została zastąpiona przez maszyny. Dzięki energii elektrycznej rolnictwo zostało zautomatyzowane. Wprowadzenie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i innych wyrobów przemysłowych doprowadziło do podniesienia żyzności gleby. Dostęp do środków produkcji jest znacznie szerszy w krajach wysoko rozwiniętych, niż w krajach, gdzie przemysł stoi na niskim poziomie.