Maszyny Rolnicze

Maszyny Rolnicze

sportowefakty liveMiędzynarodowy Standard Rachunkowości 41 Rolnictwo został zatwierdzony przez Zarząd IASC w grudniu 2000 r. i stosuje się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2003 r. i później. Najwyższa pora odłożyć do lamusa stereotyp ubogiej wsi. Dekadę po wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy należą do najlepiej uposażonych grup społecznych. Ich gospodarstwa domowe mają do dyspozycji więcej pieniędzy niż gospodarstwa pracowników najemnych czy przedsiębiorców. Rolnicy zdecydowanie częściej posiadają na własność samochód - może się nim pochwalić 92 proc. gospodarzy.
Indyk dziki (Meleagris gallopavo) cały czas wystepuje w formie dzikiej, zamieszkuje okolice olbrzymich lasów Ameryki Północnej, gdzie przebywa zwykle w większych stadach. Udomowienie sięga kilkuset lat, lecz dopiero około 50 lat temu zajęto się selekcją indyka w kierunku produkcyjnym; tworząc typy użytkowe, rasy i rody szybko przyrastające dużej wydajności rzeźnej.
Celem karmienia jest zapewnienie jakości produkcji, a nie jej maksymalizacja, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb odżywczych zwierząt gospodarskich. Podstawą żywienia młodych ssaków jest mleko matki. W żywieniu zwierząt nie wolno stosować antybiotyków, substancji leczniczych, czynników wzrostowych ani innych substancji przeznaczonych do stymulowania wzrostu lub produkcji. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt.
Dom rodzinny jest centrum życia amiszy, więc rola matki-gospodyni jest ważna i cenna. Są menadżerkami rodziny jaki stosunków sąsiedzkich. Ponadto pomagają mężowi-ojcu w typowo męskich czynnościach, np. na roli. Jej domeną jest ogród przydomowy. Role płci amiszy utwierdziły się w miarę przechodzenia z rolnictwa do biznesu i pracy najemnej. Z coraz dłuższym pobytem mężczyzn tych grup zatrudnieniowych poza domem, na kobietę spada większa odpowiedzialność za rolę gospodyni domu,karanie dzieci (u amiszy jest kara cielesna w domu i szkole).
W latach 2003-2013 średni dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym rolników wzrósł nominalnie aż 152 proc. W tym samym czasie analogiczna wartość w przypadku pracowników zwiększyła się 73 proc. Dochody rosły niemal nieprzerwanie, sport tvp stream jeśli nie liczyć krótkotrwałego, kryzysowego załamania z 2011 roku. Już rok po przystąpieniu do Unii dochody rolników zrównały się z dochodami pracowników. W 2006 roku były już 200 zł wyższe.
Pierwszy raz banany przywieziono do Stanów Zjednoczonych w 1866 r. Szybko zyskały uznanie na tamtejszym rynku, eksport bananów zaczął się rozwijać. W wyniku zapotrzebowania na te owoce powstała United Fruit Company (UFCo), która początkowo jedynie sprowadzała banany. Później, w celu zapewnienia sobie stałych dostaw, spółka zakupiła ziemię na Jamajce i Haiti i tam w XIX w. powstały pierwsze plantacje. Kolejne szybko zaczęły powstawać na obszarze Ameryki Środkowej, w Kostaryce, Hondurasie i Gwatemali. Na początku XIX w. 80% ówczesnej produkcji bananów dostarczały plantacje, których właścicielem była UFCo.